Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch là phần quản lý thông tin lịch sử trừ credits trong tài khoản của bạn. Mỗi 1 đơn hàng được xử lý sẽ trừ đi số lượng credits dự vào hình thức thanh toán mà khách hàng sử dụng

Tại phần Lịch sử giao dịch, bạn sẽ thấy chi tiết các giao dịch theo thời gian được lựa chọn và số lượng credits hiện có.

Để truy cập Lịch sử giao dịch, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Lịch sử giao dịch.

Sau đó bạn lọc theo thời gian giao dịch:

Phí giao dịch sẽ được trừ theo quy định của hệ thống, tương ứng với các Phương thức thanh toán khách hàng sử dụng khi đặt hàng

Last updated