Cấu hình thanh toán

Quản lý các cấu hình thanh toán bạn thiết lập cho trang checkout : cấu hình khách hàng, vận chuyển, các phương thức thanh toán

Để truy cập Cấu hình thanh toán, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Cấu hình thanh toán.

Bạn cần phải thiết lập hoàn thiện các Phương thức thanh toán trước khi tạo Cấu hình thanh toán

pagePhương thức thanh toán

Tạo cấu hình thanh toán

  • Bước 1: Chọn Tạo cấu hình mới

  • Bước 2: Đặt Tên cấu hình, lựa chọn trường thông tin của phần Cấu hình thông tin khách hàng, Cấu hình thông tin vận chuyển Cấu hình phương thức thanh toán, Cấu hình trang thanh toán ; sau đó ấn Lưu

Các thông tin trên mục thiết lập cấu hình trang thanh toán

Mục One page Checkout : trong trường hợp bạn tích chọn hiển thị vào phần nội dung này, thì trang checkout của bạn sẽ là 1 trang với 1 tab thông tin duy nhất, thay vì hiển thị lần lượt các cột tab thông tin Sản phẩm, Khách hàng, Vận chuyển, Thanh toán

Giao diện One page checkout

Giao diện checkout thông thường

Đặt mặc định/ Sửa cấu hình

Ngoài ra, bạn có thể đặt cấu hình khác thành cấu hình mặc định hoặc sửa cấu hình bằng cách chọn ... -> Sửa/ Đặt mặc định

Lưu ý : Cấu hình thanh toán đã tạo sẽ KHÔNG xóa được , chỉ có thể sửa lại phần thông tin thiết lập

Last updated