Cài đặt tài khoản- Video hướng dẫn cơ bản
Thiết lập toàn bộ các thông tin trong tài khoản Ladisales của bạn : thông tin chung store, cấu hình thanh toán, cấu hình vận chuyển, thành viên trong tài khoản...
Bạn có thể theo dõi hướng dẫn cơ bản về phần cài đặt ở video dưới đây :
Last modified 9mo ago
Copy link