Mẫu in
Mẫu in là phần thiết lập và tùy chỉnh mẫu in
Để truy cập Mẫu in, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Mẫu in.

Các thao tác tạo mẫu in

  • Bước 1: Ấn Chọn mẫu in: Đơn hàng hoặc Phiếu giao hàng
  • Bước 2: Ấn chọn Chú giải để chỉnh sửa theo đúng format
  • Bước 3: Chỉnh sửa các trường thông tin, sau đó ấn Lưu

Chú thích các thao tác chỉnh sửa

Chỉnh sửa bảng ô

General: Chung
Width: chiều ngang của bảng - Height: chiều cao của bảng
Cell spacing: khoảng cách giữa viền trên và viền dưới của đường viền
Cell padding: khoảng cách giữa nội dung trong ô so với đường viền
Border width: độ dày đường viền
Alignment: vị trí nội dung của ô (Left: bên trái, Right: bên phải, Center: chính giữa, None: Không có)
Caption: tiêu đề của bảng ô
Advanced: nâng cao - Border style: kiểu đường viền
Border color: màu đường viền - Background color: màu nền

Xóa bảng, xóa/ thêm hàng và cột

  • Xóa bảng:
  • Thêm hàng bên trên:
  • Thêm hàng bên dưới:
  • Xóa hàng:
  • Thêm cột bên trái:
  • Thêm cột bên phải:
  • Xóa cột: