Tài khoản
Tài khoản là phần quản lý tài khoản và phân quyền
Mục Tài khoản, giúp bạn thêm các thành viên/nhân viên vào trong store của bạn để sử dụng
Để truy cập Tài khoản, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Tài khoản.

Thêm thành viên vào tài khoản

Tại phần Cài đặt chung, bạn chọn Thêm tài khoản
Trước khi thêm tài khoản, bạn cần đăng ký tài khoản đó trên accounts.ladiuid.com
Sau đó nhập Email, lựa chọn Vai trò, Trạng tháiGiới hạn quyền truy cập
Phần giới hạn quyền truy cập cho hai vai trò Quản lý và Nhân viên được cài đặt mặc định, tuy nhiên bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Vô hiệu thành viên trong tài khoản

Bạn vào danh sách thành viên trong tài khoản, bấm vào dấu ... bên tay phải phần danh sách thành viên, chọn Sửa > Vô hiệu