Quản lý Tag
Có 3 loại tag: Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng. Gắn tag là 1 hình thức phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm trong cùng 1 tệp tag.

Tìm kiếm Tag

Có 3 loại tag, bạn có thể ấn vào Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng để xem các loại tag tương ứng.
Để tìm kiếm tag, bạn có thể điền trên thanh tìm kiếm:

Thêm Tag mới

  • Bước 1: Chọn ô Thêm Tag mới
  • Bước 2: Chọn Danh mục và điền tên tại ô Tag sau đó ấn Lưu

Sửa/ xóa Tag

Để sửa hoặc xóa tag, bạn hãy ấn chọn ... -> Sửa/ Xóa