Tổng quan về trang Thanh toán

Trang thanh toán là 1 đường dẫn bạn thiết lập để khách hàng mua sản phẩm của bạn, bao gồm phần điền thông tin khách hàng, thông tin vận chuyển và phương thức thanh toán.
Giao diện về 1 trang thanh toán ở desktop và mobile
Giao diện desktop
Giao diện mobile
Khách hàng sau khi bấm vào mục Thanh toán và đặt hàng, đơn hàng sẽ được đưa về mục ĐƠN HÀNG trong tài khoản https://app.ladisales.com của bạn

Copy link
Contents